Petice proti stavební činnosti
Botanické zahrady Praha

My, níže podepsaní občané protestujeme proti stavební činnosti Botanické zahrady Praha v Troji (dále BZP), která povede k zamezení volného pohybu v lese v těsném sousedství Bohnického sídliště a k trvalé změně této zalesněné plochy v expozice.

Tyto pozemky ve zprávě BZP jsou přitom v současnosti rekreační plochou rostoucího sídliště, kde bydlí desítky tisíc lidí a stále se staví nové obytné budovy. Na stávajícím území vyroste sice nový (zpoplatněný) výstavní prostor, ale nebude zde již možný volný pohyb ani dětí, ani psů. V době, kdy vzrůstá návštěvnost i v jiných pražských lesích je absurdní nahradit pěkný les botanicky sebezajímavější mexickou pouští a sterilním parkem. Zvýší se zátěž i na přilehlé nevelké chráněné lokality (Salabka, Haltýř, Velká Skála) a na nedaleký Čimický háj.

Po ohrazení části pro nové expozice BZP zbyde již jen nevelký volný prostor, ohraničený ohavnými ploty a přetnutý řadou cest. A to není dobré prostředí pro dorůstání dětí, kterých je sídliště plné. Přitom instituce, jako je botanická zahrada, placená z veřejných zdrojů, a jejímž cílem je právě pěstování vztahu k přírodě by jim měla být nápomocnou.

Likvidace současného lesa, aby vzniklo umělé prostředí expozice je nesmyslná, zvláště když už současné expozice BZP zabírají značnou rozlohu a navíc má Praha ještě další botanickou zahradu. Není to tedy ani v zájmu obyvatel celé Prahy. Přestože je současná stavební činnost právně v pořádku, nikdo se neptal na názor zdejších obyvatel. Domníváme se, že veřejné peníze využívané k těmto stavbám jsou využívané kontraproduktivně a přinášejí spíše negativa.

Požadujeme proto přehodnocení koncepce rozvoje Botanické zahrady Praha, odstranění nově vybudovaných plotů a vrácení terénu do původního stavu, který bude více sloužit lidem zde žijícím než ambicím jedné instituce. Nová koncepce rozvoje by se měla založit na studiích, které berou v potaz také využívání městské zeleně a lesů neorganizovaným (a nezpoplatněným) způsobem ke spontánním aktivitám obyvatel.


Petici podává podává petiční výbor:

Mgr. Pavel Činčera, Notečská 567, Praha 8, 181 00 (jedná za petiční výbor)

Mgr. Karel Stibral, PhD.

Níže podepsaný/á prohlašuje, že se seznámil/a s textem petice a vyjadřuje souhlas s tímto textem.

Aby byl Váš hlas platný, je třeba pravdivě vyplnit výše uvedené údaje. Petiční výbor se zavazuje poskytnuté informace použít pouze k přímému podpoření této petice.